Priser og medlemskap

Ønsker du å bli medlem i Kristiansund og Frei hestesportsklubb?


Da har vi to typer medlemsskap.


Enkeltmedlemsskp: 500,-

Familiemedlemsskap: 700,-


Innmelding i klubben skjer via nettsiden Min Idrett

Ønsker  du å benytte deg av fasilitetene på senteret?


Alle som benytter anlegget skal være medlem av KFHK. Dette gjelder på klubbtreninger. Det kan gjøres unntak ved treningssamlinger eller treningshelger. 


Priser på hall- og ridebanekort er differansiert ut i fra om du ønsker å bidra på dugnad eller ikke. Ved å velge det rabatterte dugnadskortet forplikter du deg til 52 timer dugnad i løpet av årskort og 26 timer på havårskort.

Eksempel på dugnad er å hjelpe til når det arrangeres stevner.


Vi har masse flott hindermateriell, og dressurrail som blir satt opp på våren/sommeren som står fritt for alle med hall- og ridebanekort å benytte seg av!


Helårskort uten dugnad: kr. 3500,- (andelseier i ridehall kr. 1750,-)

Helårskort med dugnad: kr. 2500,- (andelseier i ridehall  kr. 1250,-)


Halvårkort uten dugnad: kr. 2500,- (andelseier i ridehall kr. 1000,-)

Halvårskort med dugnad: kr. 1500,- (andelseier i ridehall kr.  750,-)


Vinterhalvkort uten dugnad fra oktober-mars kr. 2500,-

Vinterhalvkort med dugnad fra oktober-mars kr. 1500,-


Familiemedlemsskap: 300,- i tillegg til kortene over


I tillegg tilbyr vi;


Dagskort:

Kan kun benyttes etter avtale av våre medlemmer.

Medlem: kr. 100,- 

Ikke-medlem: kr. 135,- Kun mulig ved organisert trening med godkjennelse fra styret. Kontakt via e-post.  

Disse kan betales på vipps på forhånd før trening #91121


For bestilling av hallkort, ta kontakt på: regnskap@kfhk.no


Dersom du ønsker å benytte vaskemaskin, og ikke er oppstallet på senteret koster det kr. 50,- pr vask. Betales via vipps. 


Det koster kr. 50,- for å benytte vaskespilt i klubbstallen til helvask av hest. Betales via vipps. 


Alle som benytter seg av anleggets fasiliteter plikter

seg til å sette seg inn i reglene for bruk. Disse er hengt opp

i ridehallen.

Ønsker du å stå oppstallet på ridesenteret?


Vi kan tilby stallplass i egen klubbstall og videreformidle kontakt for leie i privatstallen på anlegget. Til begge stallene tilhører vaskespilt med varmt vann. Det er mulighet for å ha hesten i paddock eller i skråning etter ønske. Det er fire små beiter som man kan rullere på om sommeren.


Stallen er drevet på dugnad, og man blir satt opp faste fôringer i uken per hest man har oppstallet. I dag tilbyr vi utslipp inkludert i stalleien på dager hvor det er skole. 


Det er et lite og trivelig miljø på stallen- 


Priser for oppstalling er:


Klubbstallen: 1500,- per mnd inkl møkkatømming


Stall Fredøen: 1000,- i områdeleie og 200,- i møkkatømming per mnd + leie til bokseier etter avtale

Vi kan formidle kontakt til bokseiere dersom det er ønskelig.


Helårskort på hall og ridebane blir automatisk belastet alle oppstallører.


For korttidsoppstalling under to uker inkludert baneleie:

250,- per døgn for medlemmer 

350,- per døgnfor ikke-medlemmer


For korttidsoppdtalling over to uker, inkludert baneleie og fóring (ikke spon):

150,- per døgn