www.kfhk.no

 

 

Thowra

Navn: Thowra

Fødselsår:            

Rase: Fjording/Lipizzaner

Bruksområder:   

Eier: Wenche Leithe

KFHK.NO © 2010 •