www.kfhk.no

 

 

Sif

Navn: Sif

Fødselsår:           

Rase: Knabstupper    

Bruksområder:   

Eier: Kirsti Sætran

KFHK.NO © 2010 •