Priser og medlemskap

 


Ønsker  du å benytte deg av fasilitetene på senteret?


Priser på hall- og ridebanekort er differansiert ut i fra om du ønsker å bidra på dugnad eller ikke. Ved å velge det rabatterte dugnadskortet forplikter du deg til 52 timer dugnad i løpet av årskort og 26 timer på havårskort.

Eksempel på dugnad er å hjelpe til når det arrangeres stevner.


Vi har masse flott hindermateriell, og dressurrail som blir satt opp på våren/sommeren som står fritt for alle med hall- og ridebanekort å benytte seg av!


Helårskort uten dugnad: 3500,- (andelseier 1750,-)

Helårskort med dugnad: 2500,- (andelseier 1250,-)


Halvårkort uten dugnad: 2000,- (andelseier 1000,-)

Halvårskort med dugnad: 1500,- (andelseier 750,-)


Familiemedlemsskap: 300,- i tillegg til kortene over


I tillegg tilbyr vi


Treningskort: 800,- per år

Dette gjelder kun på treninger arrangert av klubben


Dagskort:

For medlemmer: 50,-

For ikke-medlemmer: 100,-

Disse kan betales på vipps!


For bestilling av hallkort, ta kontakt på styret@kfhk.no.


Alle som benytter seg av anleggets fasiliteter plikter

seg til å sette seg inn i reglene for bruk. Disse er hengt opp

i ridehallen.

Ønsker du å stå oppstallet på ridesenteret?


Vi kan tilby stallplass i egen klubbstall og videreformidle kontakt for leie i privatstallen på anlegget. Til begge stallene tilhører vaskespilt med varmt vann. Det er mulighet for å ha hesten i paddock eller i skråning etter ønske. Det er fire små beiter som man kan rullere på om sommeren.


Stallen er drevet på dugnad, og man blir satt opp på en fast fóring i uken per hest man har oppstallet. De fleste oppstallørene samarbeider i grupper om utslipp og innslipp.


Det er et lite og trivelig miljø på stallen, vi arrangerer i snitt to stevner per år i tillegg til noen små arrangementer som feks åpen dag.


Priser for oppstalling er:


Klubbstallen: 1300,- per mnd inkl møkkatømming


Stall Fredøen: 1000,- i områdeleie per mnd + leie til bokseier etter avtale

Vi kan formidle kontakt til bokseiere dersom det er ønskelig.


Helårskort på hall og ridebane blir automatisk belastet alle oppstallører.

Ønsker du å bli medlem i Kristiansund og Frei hestesportsklubb?


Da har vi to typer medlemsskap.


Enkeltmedlemsskp: 500,-

Familiemedlemsskap: 700,-


Innmelding i klubben skjer via nettsiden Min Idrett

KFHK 2019