www.kfhk.no

 

 

Kontakt

Styret i KFHK: 2017

Leder

Gunnar Owe Gundersen

leder@kfhk.no

Nestleder

Kristin Knudsen

 

Styremedlem

Isa Merete Sørli

 

Styremedlem

Bente Telstø Blaasvær

 

Styremedlem

Arnt Ove Bjerkås

 

Styremedlem

Caroline Gundersen

 

Ungdomsrepresentant

Vilde Sæther

ungdom@kfhk.no

Varamedlem

Mona Leithe

 

Varamedlem

Paula Renate Hals

 

Øvrige verv:

 

 

Utdanningskontakt

Bente Telstø Blaasvær

 

Oppstalling/Stallansvarlig

 

 

Politiattester

Bente Telstø Blaasvær

 

Medlemsregistrering

Isa Merete Sørli

 

Rideskole

Kirsti Sætran

rideskole@kfhk.no

Revisor:

Anne Backer

 

Vara revisor

Wenche Leithe

 

Valgkomite:

 

 

Leder:

Wenche Leithe

 

Medlem

Sonja Iren Bjerkelund

 

Medlem

Inga Walseth

 

 

 

 

Ønsker du saker behandlet i styret, eller har spørsmål til styret, meldes dette inn skriftlig, gjerne pr. mail.

Dette gjøres enkelt ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor.

 

Styret KFHK

 

 
 
 

KFHK.NO © 2015 •