www.kfhk.no

 

 

Foreløpig møteplan for styremøter i 2017.

April: 23.04

Mai: 14.05

Juni 12.06

Juli Ferie

August: 17.08

September: 17.09

Oktober: 15.10

November: 19.11

Desember: 14.12

 

Protokoller fra styremøter

KFHK.NO © 2015 •