www.kfhk.no

 

 

Brage

Navn: Brage

Fødselsår:           

Rase: Knabstupper

Bruksområder: Dressur og kjøring

Eier: Kirsti Sætran

KFHK.NO © 2010 •