www.kfhk.no

 

 

Anita

Navn: Anita

Fødselsår:  2005         

Rase:                    

Bruksområder:   

Eier: Eva B. Ingebrigtsen

KFHK.NO © 2010 •