www.kfhk.no

 

 

Navn: Øynils

Øynils

Fødselsår: 1998

Rase:

Bruksområde: Kjøring/ Tur ridning.

Eier: Wenche og Mona Leithe

KFHK.NO © 2010 •